Absorbéry, ZOMAplast s.r.o.

Popis produktu:

Pro čištění odplynů navrhujeme a vyrábíme systémy absorpční, pro zachycování pevných úletů systémy mokrého odprášení. Jako absorbéry používáme především TCA kolony, náplňové absorbéry, mlžné a pěnové pračky, Venturiho ejektory.

Doplňující informace:

Základními dodávanými typy absorbérů jsou: TCA kolony (Turbulent Contact Absorption) s pohyblivou náplní, pěnové pračky, mlžné pračky, náplňové pračky s klasickou náplní, Venturiho absorbéry, jednotky mokrého odprášení. Z hlediska proudového uspořádání absorbéry vertikální nebo horizontální.

Projekt absorpce zahrnuje vždy celý absorpční systém: návrh typu absorbéru, návrh sorbentu, návrh způsobu likvidace vyčerpaného sorbentu. Součástí projektu absorbérů je také zachycovací a odtahový systém znečištěných odplynů. Nejčastěji zachycovanými plyny jsou SO2, chlorovodík, oxidy dusíku, sirovodík a chlor. Miniaturní prací systémy jsou využívány jako pračky laboratorní či jako odtah reaktorů, nebo pračky pro stáčení cisteren.


internet: www.zomaplast.cz

Poslat zprávuPoslat zprávu
Poslat zprávu:
ZOMAplast s.r.o.

Adresa společnosti:

ZOMAplast s.r.o.
Nábřeží Dr. E. Beneše 26
Přerov
750 02

internet:

www.zomaplast.cz

Kontaktní osoby:

Antonín Zoubek
ředitel
Tel.: +420 581 252 711
Fax: +420 581 217 824


jazyková vybavenost:
angličtina, ruština
Kontaktní formulář >>

Fotografie

Absorbéry Absorbéry Absorbéry Absorbéry Absorbéry

Parametry

Název produktu: Absorbéry
Místo původu: Česká republika Platební podmínky: hotově, fakturou
Velikost produkce: Bez omezení Minimální velikost dodávky: dle dohody
Cena za kus: dle aktuálního ceníku
Copyright © 2001-2018 Czech Trade International s.r.o. All rights reserved.